Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

38ο Πανελλήνιο Πέρασμα στο Φαράγγι του Βουραϊκού Ποταμού στις 12 και 13 Μαϊου 2018

[Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece είναι υποστηρικτής του Πανελλήνιου Περάσματος του Βουραϊκού]


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
25001  Καλάβρυτα   Αχαΐας                                    από το 1931
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Ε.Ο.Ο.Α)
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ (Ε.Ο.Χ.)

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ FRIENDS OF NATURE

Τηλ. 26920.22.346 – 26920.22.611- Κιν. 6946.17.58.53–Fax. 26920. 23.042
e-mail: xarilaosermeidis@gmail.com | https://www.facebook.com/ΕΟΣ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALPINE CLUB  ** KALAVRITA  ACHAIAS ** FROM 1931 ** SKI CLUB
MEMBER OF THE HELLENIC FEDERATION OF MOUNTAINEERING AND SKIING
FOUNDING MEMBER OF THE GREEK NETWORK OF FRIENDS OF NATURE
Tel. 26920.22.346 – 26920.22.611 -  Mob.6946.17.58.53 - Fax. 26920. 23.042


Eos0327-13

1931 – 2018 | 87ΧΡΟΝΙΑ               «ΠΑΝΤΑΨΗΛΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
38ο   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ   ΠΕΡΑΣΜΑ
ΣΤΟ  ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ  ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ  ΠΟΤΑΜΟΥ
12 ΚΑΙ 13 ΜΑΪΟΥ 2018

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Όχι άλλα απόβλητα: Εισαγωγή στους νέους ευρωπαϊκούς νόμους περί αποβλήτων | Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους νόμους για την μείωση των αποβλήτων και την ενίσχυση της ανακύκλωσης


[Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece από το 2017 έχει προωθεί την εκστρατεία "Λιγότερα απόβλητα - Καλύτερη ζωή" και έχει δημιουργήσει το ομώνυμο ενημερωτικό blog [ΕΔΩ]. Η ανάρτηση αυτή παρουσιάζεται και στα δύο blog γιατί θεωρούμε ότι έχει βαρύνουσα σημασία γιατί παρουσιάζει τους "νέους Ευρωπαϊκούς νόμους για την μείωση των αποβλήτων και την ενίσχυση της ανακύκλωσης".]
------

Εισαγωγικό σημείωμα: Ευαγγελία Βορδογιάννη 

Η εν λόγω αναθεωρημένη ευρωπαϊκή νομοθεσία αντιμετωπίζει περιβαλλοντικά προβλήματα με διακρατικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της ακατάλληλης διαχείρισης των αποβλήτων στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στην ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και στη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εξασφαλίζει ότι το πολύτιμο υλικό που ενσωματώνεται στα απόβλητα επαναχρησιμοποιείται, ανακυκλώνεται και επανέρχεται στην ευρωπαϊκή οικονομία και, ως εκ τούτου, βοηθάει στην πορεία προς μια κυκλική οικονομία όπου τα απόβλητα χρησιμοποιούνται προοδευτικά ως πόροι και δημιουργούνται νέες οικονομικές ευκαιρίες. Αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από την εισαγωγή πρώτων υλών, προωθώντας τη συνετή, αποτελεσματική και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.

Στη χώρα μας, ο τομέας διαχείρισης αποβλήτων είναι σήμερα ο πλέον ευαίσθητος και λιγότερο αναπτυγμένος. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα, μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα περιβαλλοντικά πρόστιμα. Πρόσφατα μάλιστα καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο. Το πρόστιμο αφορούσε την καταβολή ποσού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ συν περιοδική χρηματική ποινή ύψους 3,28 εκατομμυρίων ευρώ για κάθε εξάμηνο από τη μη εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας, που στην προκειμένη περίπτωση είναι 20 χρόνια! 

Η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων θέτει ακόμα πιο υψηλούς στόχους, τους οποίους η Ελλάδα θα πρέπει με τη σειρά της να υλοποιήσει. Σημαντικό καθίσταται οι φορείς να δουν αυτούς τους στόχους σαν αφορμή για οικονομική (και πολιτιστική) ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπορεί να δημιουργήσει νέα επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, μεταξύ των άλλων, λόγω των πόρων που θα προκύψουν από τα υλικά συσκευασίας και τα άλλα προϊόντα στα οποία αναφέρεται, καθώς και μέσω της ενίσχυσης του μεταποιητικού τομέα δευτερογενούς προϊόντος. Είμαστε, ωστόσο, έτοιμοι να αποδεχτούμε την πρόκληση αυτή και να την αξιοποιήσουμε προς όφελός μας αφήνοντας πίσω τις πρακτικές του παρελθόντος; Ένα τέτοιο βήμα πρέπει να συνοδεύεται από μεγάλες πολιτικές αλλαγές που αγνοούν το πολιτικό κόστος.  
-------------------------


Όχι άλλα απόβλητα: Εισαγωγή στους νέους ευρωπαϊκούς νόμους περί αποβλήτων 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους νόμους για την μείωση των αποβλήτων και την ενίσχυση της ανακύκλωσης.
Απρίλιος 2018 - Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε επισήμως υψηλότερους στόχους ανακύκλωσης και νέα μέτρα για τη μείωση των αποβλήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ψηφοφορία έρχεται τέσσερις μήνες μετά την έγκριση των ίδιων νόμων και στόχων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις στο πλαίσιο των τριμερών διαπραγματεύσεων, γνωστών και ως τριμερείς διαλόγους.

Οι υπουργοί περιβάλλοντος και των 28 χωρών της ΕΕ αναμένεται επίσης να εγκρίνουν επισήμως τη συμφωνία τις προσεχείς εβδομάδες, προτού οι νόμοι αυτοί μπορέσουν να μεταφερθούν επίσημα στην εθνική νομοθεσία των κρατών- μελών εντός 24 μηνών από την ημερομηνία της έγκρισης. [ΕΔΩ]

Οι χώρες της ΕΕ θα υποχρεώνονται πλέον να ανακυκλώνουν τουλάχιστον το 55% των αστικών τους αποβλήτων μέχρι το 2025, το 60% μέχρι το 2030 και το 65% μέχρι το 2035. Άλλα εγκεκριμένα μέτρα περιλαμβάνουν ανώτατο όριο 10% για τους χώρους υγειονομικής ταφής μέχρι το 2035, υποχρεωτική χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων και αυστηρότερα συστήματα ώστε να κάνουν τους παραγωγούς να πληρώνουν για τη συλλογή βασικών ανακυκλώσιμων υλικών. [ΕΔΩ]

Οι συστάσεις περιλαμβάνουν επίσης οικονομικά κίνητρα για επαναχρησιμοποίηση, συστήματα επιστροφής των καταθέσεων, δωρεές τροφίμων και σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων που προωθούν τα απόβλητα.

Παρακάτω είναι ένας πίνακας που περιγράφει τις σημαντικές συμφωνίες. Διαβάστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε με το EEB για να μάθετε περισσότερα.
[Πατήστε στη φωτογραφία για να μεγεθυνθεί]

25 Απριλίου 2018 παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για τον θόρυβο | Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη


[Δυστυχώς θέματα όπως η ηχορύπανση, η απώλεια και η ρύπανση των εδαφών, η υποβάθμιση των τοπίων κ.λπ. δεν αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων και παρεμβάσεων τόσο της πολιτείας όσο και της ΚτΠ. Έτσι με ιδιαίτερη ευχαρίστηση αναρτούμε την είδηση και προβάλουμε την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη]

Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το θόρυβο -Προβολή ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη

Προβολή του ντοκιμαντέρ «Αναζητώντας την ησυχία» (In Pursuit of Silence) πραγματοποιείται την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το θόρυβο. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της ThessPro, νεοσύστατης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, επαγγελματιών ήχου και εικόνας. 

Η τελευταία Τετάρτη του Απριλίου έχει κηρυχθεί από το 1992 ως Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Θόρυβο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ακουστικής. Ο περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες υποβάθμισης της ποιότητας της ζωής. Οι κάτοικοι των μεγαλουπόλεων εκτίθενται σε πολλά παραπάνω ντεσιμπέλ από το ανώτατο θεσμοθετημένο όριο και
η ηχορύπανση έρχεται δεύτερη (μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση) στην κατάταξη των περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία. 

Το ντοκιμαντέρ «Αναζητώντας την ησυχία» (In Pursuit of Silence, 2015), σε σκηνοθεσία Patrick Shen, εξερευνά τις επιδράσεις του ήχου, του θορύβου και της ησυχίας στην ψυχολογία μας, στην κοινωνική μας ζωή και την υγεία μας ενώ αναδεικνύει τη σημασία της ησυχίας για την προαγωγή του ανθρώπινου πολιτισμού.

Το ντοκιμαντέρ έχει προβληθεί και διακριθεί σε αρκετά φεστιβάλ.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στον πολυχώρο WE (3ης Σεπτεμβρίου 3),
στις 7:00 μ.μ. Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Περισσότερα στη σελίδα της εκδήλωσης ΕΔΩ

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

Πέμπτη 26.4.2018: Παρουσίαση του Βιβλίου του ΕΚΑΒ για τις ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ στο ΧαϊδάριΠαρουσίαση από τον Οικολογικό Πολιτιστικό Σύλλογο Χαϊδαρίου ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ του Εγχειριδίου Πρώτων Βοηθειών του ΕΚΑΒ που αφορά την ενημέρωση πληθυσμού για τις πρώτες βοήθειες.  

Στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος για την πολιτική προστασία CPP που υλοποιεί ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ («Developing Skills in Dealing with Emergencies: Civil protection for people» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2, εκπαίδευση ενηλίκων) θα παρουσιάσουμε το Εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών του ΕΚΑΒ που αφορά την ενημέρωση πληθυσμού για τις πρώτες βοήθειες.

Στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει ο σύλλογός μας για να ευαισθητοποιήσει τα μέλη του και τους φίλους του στο θέμα των φυσικών καταστροφών, πιστεύουμε πως είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούμε για τις Πρώτες Βοήθειες και να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα.

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Οι ΦτΦ για την Παγκόσμια Ημέρα της Μάνας Γης - 22 Απριλίου | Ρύπανση και απώλεια εδαφών – Πλαστικά – Μείωση και Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων και ποίηση22 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα της Μάνας Γης
International Mother Earth Day

[Ρύπανση και απώλεια εδαφών – Πλαστικά – Μείωση και Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων και ποίηση]

«…Αγαπούμε τη γη, τους ανθρώπους και τα ζώα,
Τα ερπετά, τον ουρανό και τα έντομα,
Είμαστε, είμαστε κι εμείς όλα μαζί,
Μαζί κι ο ουρανός και η γη..»
Γιάννης Ρίτσος «Εαρινή Συμφωνία», 1938

Το σύνθημα για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα της «Μάνας Γης» είναι «Να σταματήσουμε τη ρύπανση από τα πλαστικά». Ωστόσο η «Μάνα Γη» δεν απειλείται μόνο από τα πλαστικά αλλά και από τη ρύπανση των εδαφών από τα βιομηχανικά απόβλητα, τις χωματερές και τις εξορύξεις, την απώλεια - τη «σφράγιση» και τη διάβρωση των εδαφών, τον εγκιβωτισμό των ρεμάτων, τα φράγματα των ποταμών κ.λπ.

Την περσινή Παγκόσμια Ημέρα της «Μάνας Γης» το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece, στο πλαίσιο της εκστρατείας “people4soil”, είχε προσυπογράψει επιστολή μαζί με 500 οργανώσεις προς τον κ.Γιούνκερ με "Αίτημα: Να αναπτυχθεί το Νομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία του εδάφους". Ωστόσο οι επιστολές και οι δεσμεύσεις, με αφορμή παγκόσμιες ημέρες και επετείους, αν και είναι χρήσιμες, από μόνες τους δεν αρκούν. Χρειάζεται μια άλλη αντίληψη, μια άλλη φιλοσοφία ζωής και αλλαγή συμπεριφοράς για την προστασία της «Μάνας Γης».

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Κυριακή 22 Απριλίου: Ελπίδος 2030 - Μικρές και μεγάλες ιστορίες της πλατείας Βικτωρίας | Δράσεις - Εργαστήρια - Συναυλίες κ.ά. | Οι ΦτΦ συμμετέχουν.... | Αθήνα, Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018


[Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece συμμετέχουν προβάλλοντας το στόχο 11 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. | Την ίδια ημέρα, 22 Απριλίου, είναι και η Παγκόσμια Ημέρα της Μάνας Γης | Καλούμε τους φίλους μας στις εκδηλώσεις - Ελάτε μια βόλτα στην Πλατεία Βικτωρίας, στον πεζόδρομο της Οδού Ελπίδος... θα είμαστε εκεί το απόγευμα και θα σας περιμένουμε από τις 16:00 και μετά. | Δείτε ΕΔΩ το φυλλάδιο των ΦτΦ που θα διακινήσουμε στην εκδήλωση -  περιγράφει τον 11ο στόχο για τις βιώσιμες πόλεις και ορισμένους από τους υποστόχους που έχουμε αναπτύξει δράσεις ]
------------
Ελπίδος 2030
Μικρές και μεγάλες ιστορίες της πλατείας Βικτωρίας
Κυριακή 22 Απριλίου,11:00π.μ.-22:00μ.μ.
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αθήνα, Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018
-----------------------------------------------------

Μία μεγάλη γιορτή/ενεργοποίηση της πλατείας Βικτωρίας θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την «Αθήνα, Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου, 2018».

Περισσότερες από 25 οργανώσεις θα λάβουν μέρος:
Aκαδημία Επιχειρηματικότητας, ActionAid Ελλάς, Aephoria, AIESEC Ελλάς, Earth Refugee, Equal Society, Fashion Revolution Greece, PRAKSIS, Rama-Pranic Healing, Social fashion Factory, The Athens We Need, UN SDSN Greece, Victoria Square Project, World Human Forum, Αλληλεγγύη – SolidarityNow, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη, Εταιρεία Διογένης, ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς, Κέντρο Διεθνούς Συνεργασίας και Αλληλεγγύης, Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία, Οργάνωση Γη, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Lalibela, Φαρμακοποιοί του Κόσμου MKO, ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ
Η εκδήλωση “Ελπίδος 2030” αποτελεί μια συνδιοργάνωση της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη, της ActionAid Ελλάς, του Victoria Square Project και του World Human Forum.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας: 

11:00-12:00: Συναυλία και δράση για τα παιδιά από την παιδική διαπολιτισμική χορωδία της Polyphonica στην Πλατεία Βικτωρίας

11:00-19:00: Συλλογική εικαστική δράση Τέχνη μαζί / arTogether ιδέα/οργάνωση Ιωάννα Ράλλη

12:00-20:00 Παρουσίαση και ενημέρωση του κοινού για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης από οργανώσεις και φορείς στον πεζόδρομο της Ελπίδος, στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος "Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους"

12:00-14:00: Εργαστήρι Fanzine για παιδιά στο Victoria Square Project (ActionAid/These Are A Few Of Our Favorite Things) 

13:00-14:00: Κηπευτική δράση σε παρτέρι της πλατείας Βικτωρίας για ενήλικες (Οργάνωση Γη) 

14:00-15:00: Θεατρικές αναγνώσεις παραμυθιών της Ροδούλας Παππά στο Victoria Square Project (Εκδόσεις Νεφέλη)

16:00 -16:30: Προβολή του ντοκιμαντέρ “One over many” στο Victoria Square Project (SOFFA)

17:00-18:30: Επιδαπέδιο παιχνίδι στην οδό Ελπίδος (Οργάνωση Γη)

18:30-20:00: Ο συγγραφέας Πέτρος Μάρκαρης μιλά και συζητά για την δική του Πλατεία Βικτωρίας Café de Poetes 

18:30-20:00: Εργαστήρι Fanzine για ενήλικες στο Victoria Square Project (ActionAid/These Are A Few Of Our Favorite Things)

18:30-19:30: Μπόλιασμα στις Νεραντζιές στην οδό Ελπίδος και Μονής Προδρόμου (Οργάνωση Γη)

20:00-21:00: Συναυλία της Χορωδίας του Συλλόγου «Δόμνα Σαμίου» με την συμμετοχή της Κατερίνας Παπαδοπούλου, στη γωνία Ελπίδος και Πλατεία Βικτωρίας

21:00-22:00: Αφρικανική μουσική και χορός στο Victoria Square Project (Mandela Gals)


Κυριακή, 15 Απριλίου 2018

Κυριακή 13 Μαΐου η 11η Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία στην Αθήνα | Αίτημα αιχμής "Να υποχρεώσουμε τις δημοτικές αρχές να εκπονήσουν και να απορροφήσουν τα εγκεκριμένα κονδύλια για τα ΣΒΑΚ"

Φωτ. από το event στο FACEBOOK.

[Οι ΦτΦ στηρίζουν, προβάλλουν και θα συμμετάσχουν στην 11η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΠΟΡΕΙΑ |]

-----------------
11η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΠΟΡΕΙΑ


ΚΥΡΙΑΚΗ, 13 ΜΑΪΟΥ 2018

Τα ποδήλατα δεν το βάζουν κάτω! 
Για 11η συνεχή χρονιά, στις 13 Μαΐου 2018, βγαίνουμε στους δρόμους των ελληνικών πόλεων και ζητάμε το χώρο που μας ανήκει. Δεν είμαστε μόνο ποδηλάτισσες και ποδηλάτες. Είμαστε πεζοί, νέοι γονείς με καροτσάκια, ηλικιωμένοι που αναζητούν πεζοδρόμιο, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα που αναζητούν ράμπες. Είμαστε αυτές και αυτοί που καταλαβαίνουν ότι το μοντέλο οργάνωσης των πόλεων με μοναδικό άξονα το αυτοκίνητο έχει φτάσει στα όριά του.

Οι Δήμοι έχουν πια στη διάθεσή τους όλα τα εργαλεία (προδιαγραφές ποδηλατοδρόμων από το Υπουργείο Μεταφορών, αναθεωρημένος ΚΟΚ με σήματα για το ποδήλατο). Έχουν ακόμη και τα χρήματα! Στους κλειστούς λογαριασμούς 162 Δήμων υπάρχουν κονδύλια από το Πράσινο Ταμείο για να εκπονήσουν Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ( Σ.Β.Α.Κ.).

Τα Σ.Β.Α.Κ. δεν είναι απλά συγκοινωνιακές μελέτες ή σχέδια διαχείρισης της κυκλοφορίας των οχημάτων. Τα Σ.Β.Α.Κ. πρέπει να είναι συνολικά στρατηγικά σχέδια για την ικανοποίηση των αναγκών μετακίνησης (που υπάρχουν και που προβλέπονται) με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα.

Τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Σ.Β.Α.Κ. τράβηξαν την προσοχή μας:

(α) Έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι τα οχήματα,

(β) Θεωρούν σημαντικότερο να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και η ποιότητα ζωής από το να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και στάθμευση του μέγιστου αριθμού οχημάτων.

(γ) Βασίζονται σε συμμετοχικές διαδικασίες που εμπλέκουν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και ομάδες πολιτών, μια καινούρια προσέγγιση για την ελληνική πραγματικότητα.

Κάθε Δήμος που εκπονεί Σ.Β.Α.Κ. υποχρεούται να καλέσει τις οργανώσεις πολιτών που δραστηριοποιούνται στα θέματα βιώσιμης κινητικότητας και να ακούσει τις απόψεις και τις προτάσεις τους, τις οποίες πρέπει να λάβει υπόψη στο τελικό σχέδιο.

Αν αυτό δεν συμβεί, υπάρχει κίνδυνος να «βολευτούν» οι Δήμοι σε παλιά πρότυπα και νοοτροπίες, ξεχνώντας για μια ακόμη φορά τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και «βαφτίζοντας» ως Σ.Β.Α.Κ. απλές κυκλοφοριακές μελέτες.

Γι αυτό, το σύνθημα της φετινής ποδηλατοπορείας είναι

ΑΧ, Σ.Β.Α.Κ.!

Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Οι ΦτΦ καταδικάζουν την πρόσφατη επίθεση της Δύσης εναντίον της Συρίας | Η ειρήνη και η δημοκρατία δεν εξασφαλίζεται με βόμβεςΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece
Ανθέων 72, 12461 | Mail: naturefriendsgreece@gmail.com | Τηλ. : 215 5257408 - 6932638523

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15.04.2018

Οι ΦτΦ καταδικάζουν την πρόσφατη επίθεση εναντίον της Συρίας και απαιτούν να σταματήσουν οι πολεμικές επιθέσεις της Δύσης

Η ειρήνη και η δημοκρατία δεν εξασφαλίζεται με βόμβες


Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece έχει πάρει σαφή θέση ενάντια στους πολέμους, τους εξοπλισμούς, τα πυρηνικά όπλα και υπέρ της ειρήνης και της συνεργασίας των λαών. «Η ειρήνη και η δημοκρατία δεν εξασφαλίζεται με βόμβες». 

Η εκ τους ασφαλούς επίθεση με πυραύλους στη Συρία, στις 13 Απριλίου 2018, των ΗΠΑ, Ενωμένου Βασιλείου και Γαλλίας με την πλήρη στήριξη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση στην περιοχή και δεν την ομαλοποιεί. 

Οι ΦτΦ καταδικάζουν την πρόσφατη επίθεση εναντίον της Συρίας και απαιτούν να σταματήσουν οι πολεμικές επιθέσεις της Δύσης. 

Στην προηγούμενη απειλή των ΗΠΑ το 2013 είχαμε προβάλει τις παρακάτω θέσεις τις οποίες και επαναλαμβάνουμε και το 2018: 
Με αφορμή την προοπτική επέμβασης των ΗΠΑ (το 2013) και των προθύμων στη Συρία, το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ παρουσιάζει επιγραμματικά τις θέσεις του 
1. ΟΧΙ στην πολεμική επίθεση στη Συρία, 

2. Ο πόλεμος και η βία βλάπτουν σοβαρά την Υγεία και το Περιβάλλον, 

3. Απαγόρευση της παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών και πυρηνικών όπλων, 

4. Η Ελλάδα να μην παρέχει καμία διευκόλυνση στις ΗΠΑ και σε οποιοδήποτε άλλη στρατιωτική δύναμη επιτίθεται σε άλλο κράτος, 

5. Ειρηνική διευθέτηση των προβλημάτων ανάμεσα στους λαούς, 

6. Η Ειρήνη και η Δημοκρατία δεν εξασφαλίζεται με βόμβες, 

7. Αγώνας κατά του Πολέμου. 

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

100 φορείς της ΚτΠ προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος της Ε.Ε.: Η Ε.Ε. συνεχίζει να ευθυγραμμίζεται με ιστορικούς ρυπαντές όπως οι ΗΠΑ και την Αυστραλία


Environment Council (ENVI)

Με αφορμή τη συνεδρίαση, 10-11 Απριλίου 2018, του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος στη Σόφια της Βουλγαρίας, με θέμα την πορεία προς την COP 24 (Katowice Πολωνίας, Δεκέμβριος 2018) και τη Συμφωνία των Παρισίων για την προστασία του κλίματος, 100 φορείς  της ΚτΠ έστειλαν ανοικτή επιστολή προς 
α) τον Ευρωπαίο Επίτροπο Miguel Arias Cañete
β)  τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενεργειακή Ένωση Maroš Šefčovič και 
γ) τους υπουργούς Περιβάλλοντος 
με την οποία καλούν τους αρμοδίους παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταματήσουν  να ευθυγραμμίζεται με ιστορικούς ρυπαντές όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία.

Συγκεκριμένα στην επιστολή υπογραμμίζεται:
"Μέχρι στιγμής, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισε να ευθυγραμμίζεται με ιστορικούς ρυπαντές όπως οι ΗΠΑ και την Αυστραλία, εμποδίζοντας την πρόοδο προς μια πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων που θα μπορούσε να προστατεύσει τις συνομιλίες σχετικά με το κλίμα των Ηνωμένων Εθνών από την επιβλαβή επιρροή των εταιρειών ορυκτών καυσίμων και των ομάδων πίεσης που καθυστερούν και αποδυναμώνουν την πρόοδο όσον αφορά την αποτελεσματική δράση για το κλίμα."

Διαβάστε την Ανοικτή Επιστολή τη ΚτΠ ΕΔΩ

Μεταξύ των 100 Ευρωπαϊκών φορέων που προσυπογράφουν την Επιστολή είναι και οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece.
--------
Η τοποθέτηση του Αναπληρωτή ΥΠΕΝ κ.Σωκράτη Φάμελλου ΕΔΩ.

Η επίσημη παρουσίαση του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος ΕΔΩ.Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Από τo pezoporia.gr: Τα βιβλία και οι Δημοσιεύσεις του Νίκου Νέζη


O Αντώνης Καλογήρου, διαχειριστής του ιστότοπου pezoporia.gr, ορειβάτης, ερευνητής και συγγραφέας έφερε σε πέρας ένα δύσκολο έργο, να συγκεντρώσει τα δημοσιεύματα του γνωστού ορειβάτη, φυσιολάτρη, ερευνητή, συγγραφέα και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών, Νίκο Νέζη. 

Ο Αντώνης Καλογήρου σκάναρε πολλά από τα έργα του Νίκου Νέζη και τα δημοσιεύει με ελεύθερη χρήση στον ιστότοπο pezoporia.gr.Σύντομο βιογραφικό, τα βιβλία και οι δημοσιεύσεις του Νίκου Νέζη από το pezoporia.gr. ΕΔΩΜε την ευκαιρία της παρουσίασης του έργου του Νίκου Νέζη στo pezoporia.gr ενημερώνουμε ότι στο 4ο συνέδριο των ΦτΦ 18 Οκτωβρίου 2015, είχαμε ανακηρύξει το Νίκο Νέζη σε επίτιμο μέλος για "την προσφορά του στην προστασία και ανάδειξη της Ελληνικής Φύσης".[ΕΔΩ]

Δείτε ΕΔΩ το μικρό αφιέρωμα που είχαν κάνει οι ΦτΦ με τίτλο "Νίκος Νέζης: 40 χρόνια συγγραφής (1977-2017)"
----------------------------------------------------

Η συγκέντρωση και η δημοσίευση του έργου του Νίκου Νέζη έρχεται ως συνέχεια της προηγούμενης έρευνας και των δημοσιεύσεων που έκανε ο Αντώνης Καλογήρου για τα έργα των Κώστα Τσιβελέκα [ΕΔΩ] και του Γιώργου Σφήκα τον Μάρτιο του 2018 [ ΕΔΩ].

Τα έργα των Νίκου Νέζη, Κώστα Τσιβελέκα και του Γιώργου Σφήκα δημοσιευμένα στο pezoporia.gr με ελεύθερη χρήση είναι μια μεγάλη προσφορά για τους φυσιολάτρες, τους ορεινούς πεζοπόρους, τους φίλους των ταξιδιών, της ιστορίας και των παραδόσεων.

Στοιχεία επικοινωνίας με τον Αντώνη Καλογήρου και τo ιστολόγιο pezoporia
Skype: antonis.kalogirou4
Τα βιβλία μου http://bit.ly/1t5xq3k

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2018

Οι ΦτΦ και το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 | European Year of Cultural Heritage 2018Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece έχουν υποδεχθεί το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 στην αρχή της χρονιάς, επισκεπτόμενοι τη Μονή Δαφνίου, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς στις 5 Ιανουαρίου. [ΕΔΩ]

Οι ΦτΦ είναι καταγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού με Αριθμό Μητρώου 3358.

Οι ΦτΦ αναπτύσσουν πολύπλευρες δράσεις για το "Περιβάλλον" το οποίο θεωρούν ως "το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες" σύμφωνα με το νόμο 1650, άρθρο 2.

Η πολιτιστική κληρονομιά εκδηλώνεται με διάφορες μορφές:
  • υλική – για παράδειγμα, κτίρια, μνημεία, τεχνουργήματα, ρούχα, έργα τέχνης, βιβλία, μηχανές, ιστορικές πόλεις, αρχαιολογικοί χώροι.
  • άυλη – πρακτικές, παραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις, δεξιότητες, καθώς και σχετικά μέσα, αντικείμενα και πολιτιστικοί χώροι, στα οποία αποδίδουμε αξία. Συμπεριλαμβάνονται η γλώσσα και οι προφορικές παραδόσεις, οι τέχνες του θεάματος, οι κοινωνικές πρακτικές και η παραδοσιακή χειροτεχνία.
  • φυσική – τοπία, χλωρίδα και πανίδα.
  • ψηφιακή – πόροι που έχουν δημιουργηθεί σε ψηφιακή μορφή (για παράδειγμα, ψηφιακή τέχνη ή κινούμενα σχέδια) ή που έχουν ψηφιοποιηθεί για να διατηρηθούν (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, βίντεο και αρχείων).
Οι ΦτΦ έχουν προγραμματίσει μια εκστρατεία ανάδειξης της "πολιτιστικής κληρονομιάς" με διάφορες "δράσεις και μορφές" για την περιοχή της Δυτικής Αθήνας - Αττικής για το έτος 2018 που θα συνεχιστεί μέχρι και το έτος 2022. Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε.

Για την ώρα αναρτούμε το χαρακτικό με την Ιερά Οδό (στο βάθος ο Σκαραμαγκάς και η Σαλαμίνα) από το εξώφυλλο LE TOUR DU MONDE  - VOYAGE EN GRECE 1861-1868-1874, by Henri Belle.Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

16ο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ | 4 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ: Νερό, Στρατιωτικοποίηση - Πόλεμο, Εμπορική Συμφωνία MERCOSUR, Δημοκρατία στη Βραζιλία | 12-17 Μαρτίου 2018 στη Βραζιλία

16ο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ 12-17 Μαρτίου 2018 στη Βραζιλία

4 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ,  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ε.Ε. ΚΑΙ MERCOSUR, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Συνέχεια της ενημέρωσης από τους ΦΙΛΟΥΣ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece για τη διεξαγωγή του 16ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ με θέμα «Αντίσταση είναι να δημιουργείς - Αντίσταση είναι να μετασχηματίζεις» που πραγματοποιήθηκε στο Σαλβαδόρ της Μπαχία στη Βραζιλία από τις 12 μέχρι τις 17 Μαρτίου 2018 παρουσιάζουμε τα 4 ψηφίσματα που εγκρίθηκαν.

Διακήρυξη του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ 2018 των εκπροσώπων των κοινοβουλίων και πολιτικών δυνάμεων 21/03/18.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ
Ως μέλη των κοινοβουλίων και εκπρόσωποι προοδευτικών και διεθνιστικών δυνάμεων από όλο τον κόσμο που συναντηθήκαμε στο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ και που βρισκόμαστε μέσα στους αγώνες για το δικαίωμα στο καθαρό νερό και ενάντια στην εμπορευματοποίηση του, επαναλαμβάνουμε ότι το ανθρώπινο δικαίωμα σε καθαρό νερό είναι απαραίτητο για μία ειρηνική και αξιοπρεπή διαβίωση. Είναι προϋπόθεση για την εκπλήρωση άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ενωμένοι σε μία κοινή αντιμετώπιση του νερού, θεωρούμε ότι:
1. Το νερό είναι κοινό αγαθό των ζώντων οργανισμών και η προσβασιμότητα είναι θεμελιώδες και αναπαλλοτρίωτο ανθρώπινο δικαίωμα. Το νερό ανήκει στους ζώντες οργανισμούς και η διαχείρισή του γίνεται από τις κοινότητες, τους λαούς και την ανθρωπότητα, οπότε δεν πρόκειται για εμπόρευμα.
2. Η διαχείριση και ο έλεγχος του νερού πρέπει να ανήκει στη δημόσια, κοινωνική και συμμετοχική σφαίρα και να μην βασίζεται στο κέρδος.
3. Η αλληλεγγύη πρέπει να διασφαλιστεί για τις παρούσες και μέλλουσες γενιές καθώς και ανάμεσα στις ηπείρους, τις χώρες, τις περιοχές, τις κοινότητες και τους λαούς.

Απορρίπτουμε:
·   Όλες τις μορφές ιδιωτικοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των Συνεργασιών Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς οδηγούν συστηματικά σε αυξήσεις στις τιμές, διακοπές της υδροδότησης σε καταναλωτές που αδυνατούν να πληρώσουν, χαμηλή ποιότητα του νερού, τεράστια κέρδη για τους πολυεθνικούς επενδυτές, μυστικά συμβόλαια, δωροδοκίες και διαφθορά.
·     Όλα τα καταναλωτικά μοντέλα διαχείρισης του νερού.
·    Τις απαιτήσεις των πολυεθνικών για αποζημιώσεις για διαφυγόντα κέρδη και για τις επενδύσεις ως παράνομες.

Υποστηρίζουμε:
ü Τη διάδοση των εμπειριών για την καθιέρωση αλληλέγγυων ταμείων για τη χρηματοδότηση μοντέλων δημόσιας, συμμετοχικής, κοινοτικής και κοινωνικής διαχείρισης (πχ επιστροφή της διαχείρισης στους δήμους)
ü  Όλες τις προσπάθειες, τα κινήματα και τις κυβερνήσεις που ενεργά προσπαθούν για την πραγματοποίηση του 6ου Στόχου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Διασφάλιση της πρόσβασης στο νερό και στην υγιεινή για όλους)
ü  Τη δημιουργία και την εφαρμογή ενός νομικά δεσμευτικού διεθνούς οργάνου για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στο τομέα του νερού.
ü  Την προσπάθεια αρκετών Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Βραζιλιάνικων οργανώσεων για την προώθηση του Εναλλακτικού Φόρουμ για το Νερό που λαμβάνει χώρα στη Βραζιλία από τις 17 μέχρι τις 22 του Μάρτη.

Καλούμε τις Αρχές που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό να λάβουν υπόψη τους αυτήν τη Διακήρυξη καθώς και τα συμπεράσματα του Εναλλακτικού Φόρουμ για το Νερό.
  
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ
Ως εκπρόσωποι των κοινοβουλίων και προοδευτικών και διεθνιστικών δυνάμεων, ανησυχούμε για τη σπατάλη τεράστιων πόρων στο πρόσφατο παγκόσμιο κύμα στρατιωτικοποίησης και αύξησης των στρατιωτικών δαπανών σε πολλές χώρες του Κόσμου. Όλο και περισσότερο, προηγμένα οπλικά συστήματα είναι αντιπαραγωγικά όχι μόνο για την παγκόσμια ειρήνη – για την οποία κατασκευάστηκαν - αλλά και για την επιβίωση του πλανητικού οικοσυστήματος. Μαζική προπαγάνδα που δημιουργεί εικονικούς εχθρούς ανάμεσα στους λαούς βρίσκεται σε άνθηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Διαφορετικά, οι λαοί και οι ψηφοφόροι δεν θα επέτρεπαν τη στρατιωτικοποίηση να συμβαίνει.
  
Αυτά τα μέσα θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός κοινωνικά και περιβαλλοντικά δίκαιου Κόσμου, για την αξιοπρεπή ζωή όλων των λαών.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει να πιέσουμε για:
α) Να σταματήσει η προπαγάνδα υπέρ του πολέμου η οποία δημιουργεί φόβους και προετοιμάζει για τον πόλεμο (η ονομαζόμενη “άμυνα”)
β) Τη σταδιακή μείωση των προϋπολογισμών για στρατιωτικές ανάγκες παγκοσμίως κάτω από το 1% του ΑΕΠ.
γ) Τη διάλυση όλων των στρατιωτικών συμφωνιών και συμμαχιών και την επιστροφή στην ειρηνική διπλωματία.

Για τη Συμφωνία MERCOSUR- ΕΕ

Χαριστική βολή από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας


Στην 13η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, 3 Μαρτίου 2018, πάρθηκε η απόφαση για τη "Χαριστική βολή" του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας.

Η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου που εκλέχτηκε με το ψηφοδέλτιο της κας Ρένας Δούρου, "Δύναμη Ζωής", ψήφισε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, που "αφορά τον εγκιβωτισμό 15 χιλιομέτρων του μεγαλύτερου φυσικού και λειτουργικού ρέματος της Αττικής".

Σε μια εποχή που γίνονται διορθωτικές κινήσεις σε όλο τον κόσμο για να αποκαλυφτούν τα σκεπασμένα ρέματα και να επανέλθουν στην αρχική τους φυσική κατάσταση, στη χώρας μας παίρνονται αποφάσεις για τη τσιμεντοποίηση και τον  εγκιβωτισμό των όσων ρεμάτων έχουν απομείνει να ρέουν ελεύθερα.

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece είχε υπογράψει μαζί με 14 άλλες οργανώσεις και κινήσεις πολιτών να μην εγκριθεί η ΜΠΕ γιατί "θα επιτρέψει να πραγματοποιηθεί ένα έργο με ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες εις βάρος του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της δημόσιας περιουσίας. Συνεπώς, προτείνουμε την απόρριψη της «ΜΠΕ Οριοθέτησης και Διευθέτησης του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας» την εκ νέου ανάθεσή της με σύγχρονες προδιαγραφές πράσινης διαχείρισης". [ΕΔΩ]

Οι ΦτΦ θα παρακολουθήσουν την εξέλιξη του θέματος και θα στηρίξουν πρωτοβουλίες και ενέργειες πολιτών για τη διάσωση του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας και όλων των ρεμάτων της χώρας μας. 

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» | Berlin Declaration on "Transforming Tourism" |


Με αφορμή τις συζητήσεις που γίνονται για τον τουρισμό και τα αυξημένα νούμερα που καταγράφονται σε ορισμένες περιοχές τις χώρας μας, καθώς και για το Σχέδιο Ανάπτυξης και Διαχείρισης (master plan) για την επέκταση των προβλητών για τον τουρισμό κρουαζιέρας στον Πειραιά, παρουσιάζουμε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».

Τη Διακήρυξη συνέταξαν εκπρόσωποι ΜΚΟ από 19 χώρες και στη συνέχεια την προσυπέγραψαν ακόμα περισσότερες μεταξύ αυτών και το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece.
---------
[Παρουσιάζοντας τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» | Berlin Declaration on "Transforming Tourism" 
Προοίμιο
Εμείς, περισσότεροι από 30 συμμετέχοντες από την κοινωνία των πολιτών, από 19 χώρες από την Αφρική, την Ασία, την Ευρώπη και την Λατινική Αμερική, εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων,  κινήματα πολιτών και  ακαδημαϊκός κόσμος συναντηθήκαμε από τις 3 έως τις 6 Μαρτίου 2017 επειδή είμαστε δεσμευμένοι για την επιτυχία του οράματος της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, για έναν κόσμο δίκαιο, ισότιμο και χωρίς αποκλεισμούς. Ως εμπειρογνώμονες του τουρισμού και επαγγελματίες, ανησυχούμε ότι το σημερινό κυρίαρχο τουριστικό μοντέλο δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει την απαραίτητη μεταρρύθμιση του κόσμου μας που προβλέπεται από την Ατζέντα 2030. Αντίθετα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις,  εκμεταλλεύεται ανθρώπους, βλάπτει τις κοινωνίες, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποβαθμίζει το περιβάλλον.

Η μεταρρύθμιση του κόσμου μας δεν είναι εφικτή χωρίς μεταρρύθμιση του τουρισμού. Με αυτή τη διακήρυξη θέλουμε όχι μόνο να ενθαρρύνουμε περαιτέρω προβληματισμούς και συζητήσεις, αλλά απαιτούμε συγκεκριμένες δράσεις και επιτακτικές ενέργειες.

1. Σκέψεις πάνω στην Ατζέντα  2030
1.1 Η συγκεκριμένη ένταξη του τουρισμού στην Ατζέντα 2030 αποτελεί αναγνώριση της παγκόσμιας σημασίας του τομέα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί την υποχρέωση για μεταρρύθμιση του σημερινού, καταναλωτικού, επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο είναι ασυμβίβαστο με την αειφόρο ανάπτυξη.
1.2 Ενώ η ρητορική της μεταρρύθμισης στην Ατζέντα 2030 είναι ισχυρή, υπάρχει ανησυχία ότι η εφαρμογή μέσω των 17 στόχων της αειφόρου ανάπτυξης μπορεί να μην είναι  αρκετά φιλόδοξη. Ορισμένοι στόχοι και δείκτες για την πρόοδο παραμένουν ασαφείς ή ανεπαρκείς, άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών που σχετίζονται με τον τουρισμό, επικεντρώνονται αδικαιολόγητα σε ανεπαρκώς ρυθμισμένο και αντιφατικό μοντέλο ανάπτυξης.
1.3 Η Ατζέντα 2030 είναι πολύ περισσότερο από το σύνολο των 17 στόχων. Εύκολοι στόχοι και επίσης δείκτες, εύκολοι στην επίτευξη, εμποδίζουν την απαιτούμενη αλλαγή. Η πολυπλοκότητα και η αλληλεξάρτηση της Ατζέντας 2030 μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, ειλικρινείς, σαφείς, δημιουργικοί και μεταρρυθμιστικοί. Ως οριζόντια βιομηχανία, ο τουρισμός ευθύνεται για τις  τεράστιες επιπτώσεις που έχει στην καθημερινή ζωή των τοπικών κοινωνιών, των κοινοτήτων και των εργαζομένων, καθώς επηρεάζει το περιβάλλον και τον πολιτισμό τους.
1.4 Ο αειφόρος τουρισμός αναφέρεται τέσσερις φορές στην Ατζέντα 2030, ωστόσο, ο όρος αμφισβητείται έντονα από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την έλλειψη μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης. Μόνο ο τουρισμός που συμβάλλει στη βελτίωση της ευημερίας του τοπικού πληθυσμού, στην αξιοπρέπεια των εργαζομένων, στην περιβαλλοντική προστασία καθώς και στηνεξάλειψη της εκμετάλλευσης, των ανισοτήτων και της φτώχειας, είναι μια ουσιαστική επιλογή για βιώσιμη ανάπτυξη.
Αν αγνοήσει λοιπόν ο τουρισμός αυτή την ευθύνη, αποτελεί απειλή για την ανάπτυξη και όχι εργαλείο. Επομένως, η ανάπτυξη του τουρισμού καθ’ εαυτή δεν αποτελεί αυτοσκοπό, όλες οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στη μεταρρύθμιση του τουρισμού.
1.5 Χαιρετίζουμε τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για το όραμα της μεταρρύθμισης του κόσμου μας. Στον τουρισμό, λοιπόν, η διεθνής κοινότητα παραμένει υπεύθυνη για την παρακολούθηση και εφαρμογή των 17 στόχων.
-------------
Κλικάρετε ΕΔΩ για να διαβάσετε τη συνέχεια ή και να κατεβάσετε τη Διακήρυξη του Βερολίνου σε μορφή PDF σε μετάφραση της Κατερίνας Κωστογιάννου. 

Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

Γιώργος Μπάλιας: "Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση" κ.ά. εκδόσεις του συγγραφέα - νομικού επιστήμονα


[Οι ΦτΦ θεωρούν ότι για την υπεράσπιση του φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος, και γενικότερα της ποιότητας ζωής, χρειάζονται "πολλά μέσα" και συνδυασμός παρεμβάσεων όπως π.χ, πολιτική πίεση,  ακτιβισμός, αξιοποίηση επιστημονικών -  νομικών και τεχνικών γνώσεων κ.ά. Οι ΦτΦ παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Γιώργου Μπάλια, καθώς και το προηγούμενο έργο του με την ελπίδα να αξιοποιηθεί από τους ασκούντες "πολιτική", "κυβερνητική" αλλά και από την Κοινωνία των Πολιτών.]
---------------------------
  • ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΙΑΣ Σύντομο βιογραφικό: Δρ.Ν - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο [ΕΔΩ]
  • Πλούσιο συγγραφικό έργο (ΓΤΟ/GMOs, Reach, Αρχή της προφύλαξης, Βιώσιμη Ανάπτυξη κ.ά.  - ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ [ΕΔΩ]

---------------
 "Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [ΕΔΩ]

Γιώργος Μπάλιας

Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελεί ένα ιδιαιτέρως σημαντικό τμήμα της πολιτικής και του δικαίου περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει αποτυπωθεί σε οριζόντιου χαρακτήρα ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε τρεις οδηγίες: α) στην οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, β) στην οδηγία 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον και στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Το κοινό στοιχείο των τριών ως άνω οδηγιών είναι ότι αποτελούν διαδικαστικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η εκτίμηση των επιπτώσεων έργων, σχεδίων και προγραμμάτων στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου.

Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έτσι όπως περιλαμβάνεται στις τρεις οδηγίες, διακρίνεται από μια νομική και διοικητική πολυπλοκότητα. Αυτό συμβαίνει διότι ως εγγενώς διεπιστημονικός μηχανισμός στηρίζεται σε επιστημονικά, κοινωνικά, πολιτικά και νομικά δεδομένα, τα οποία διαπλέκονται μεταξύ τους.

Ενώ παρήλθαν δεκαετίες από τη θέση σε εφαρμογή των ως άνω οδηγιών, οι γνώμες συνεχίζουν να διχάζονται αναφορικά με το κατά πόσο ή σε ποιο βαθμό η προβλεπόμενη σε αυτές περιβαλλοντική εκτίμηση συνέβαλε στη σκοπούμενη προστασία του περιβάλλοντος. Πάντως, οι κριτικές που διατυπώθηκαν δεν έθεσαν σε αμφισβήτηση τις οδηγίες, απεναντίας επικεντρώνονται στη βελτίωση ή την αποσαφήνιση των διατάξεών τους ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή τους. Η παρούσα εργασία εντάσσεται σε αυτή την προβληματική.

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

ΕΦΣΥΝ: "Μηνύσεις για τη ρύπανση στη Φυλή" | "Δυτικό Μέτωπο" και "ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ" στην Εισαγγελέα Περιβάλλοντος

[Φωτ. - πόστερ από το PITSOUNICITY]

Όπως είχαμε προαναγγείλει [ΕΔΩ] οι ΦτΦ κατέθεσαν αναφορά στην Εισαγγελέα Περιβάλλοντος όπως και το "Δυτικό Μέτωπο" με περισσότερα στοιχεία.
---------------------------
Διαβάστε παρακάτω το αναλυτικό ρεπορτάζ που ακολουθεί από το δημοσιογράφο Στέργιο Ζιαμπάκα στην Εφημερίδα των Συντακτών [ΕΔΩ] στο οποίο παρουσιάζεται το θέμα καθώς και δηλώσεις της ΠΟΕ - ΟΤΑ και του ΕΣΔΝΑ.

Μηνύσεις για τη ρύπανση στη Φυλή
Δύο μηνυτήριες αναφορές, από τον συντονισμό συλλογικοτήτων «Δυτικό Μέτωπο» και το οικολογικό δίκτυο «Φίλοι της Φύσης», κατατέθηκαν χθες στην Εισαγγελία Περιβάλλοντος για την υπόθεση του ΧΥΤΑ Φυλής, ζητώντας τη διερεύνηση και τον καταλογισμό τυχόν ευθυνών για τη διαρκή και μόνιμη ρύπανση που προκαλεί ο ΧΥΤΑ, για την απόκρυψη των μελετών που παρήγγειλε ο Δήμος Φυλής για την καταγραφή ρυπαντικών φορτίων στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ, καθώς και για τη λειτουργία του ΕΜΑΚ και του ΧΥΤΑ Φυλής χωρίς νόμιμη αδειοδότηση – για το τελευταίο θέμα πηγές του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) απαντούν ότι τόσο ο ΧΥΤΑ όσο και το ΕΜΑΚ έχουν άδειες, αλλά και ότι για το ΕΜΑΚ έχει κατατεθεί φάκελος για τον εκσυγχρονισμό του.

Στις αναφορές συμπεριελήφθη και χθεσινή ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, με την οποία ζητείται πλήρης διαφάνεια και ενημέρωση για τα ευρήματα των μελετών που απέκρυψε ο δήμαρχος Φυλής, Χρ. Παππούς.

Πέρα από το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της «Εφ.Συν.» για τις μεγάλες και πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια συγκεντρώσεις ρύπων και βαρέων μετάλλων (σε αέρα, έδαφος και υπόγειο νερό) στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ, η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση επικαλείται τις σχετικές καταγγελίες περιβαλλοντικών οργανώσεων, αλλά και τις αναφορές της ευρωβουλευτή Σοφίας Σακοράφα σε πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου.
«Μνημείο χάους»