Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Έκθεσης/ Έρευνας για μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων | ΘΕΜΑ: «ΕΓΩ και η ΠΟΛΗ ΜΟΥ» | Εγκρίθηκε από το Υπ.Παιδείας


Ο Πανελλήνιος ατομικός Διαγωνισμός Έκθεσης/ Έρευνας  για μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων με θέμα «ΕΓΩ και η ΠΟΛΗ ΜΟΥ» εγκρίθηκε από τη 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αρ. Πρωτ. : Φ.13.1/156015 /Δ2
[Διαβάστε το έγγραφο ΕΔΩ]


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece
Ανθέων 72, 12461 | Mail: naturefriendsgreece@gmail.com  - Τηλ. FAX: 215 5257408
Καταστατικό, Ειρηνοδικείο Αθηνών Α.Μ. 30425  | ΑΦΜ:997557187, ΔΟΥ ΑιγάλεωΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Έκθεσης/ Έρευνας
 για μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων

ΘΕΜΑ 2017 – 2018:
«ΕΓΩ και η ΠΟΛΗ ΜΟΥ»

«...η δε πόλις, κοινωνία των ελευθέρων εστίν...»
(η πόλη είναι κοινωνική συμβίωση των ελεύθερων πολιτών)
Αριστοτέλης, «Πολιτικά»

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece (έτος ίδρυσης 2007)  θέλοντας να συμβάλει ,
α) στην προώθηση, Παγκόσμιων, Ευρωπαϊκών και Εθνικών στόχων που αφορούν το φυσικό και το αστικό περιβάλλον καθώς επίσης και τον  ενεργό πολίτη,
β) στην ενθάρρυνση της έρευνας και της ενεργητικής μάθησης,
 προκηρύσσει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων με θέμα:  «ΕΓΩ και η ΠΟΛΗ ΜΟΥ»

Β. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:
 1. Να περιγράψουν και να αναδείξουν τα δυνατά στοιχεία της πόλης και της περιοχής τους και τη σχέση τους με αυτά  (Φυσικό περιβάλλον, τοπική ιστορία, μετακίνηση, πολιτισμός, ψυχαγωγία κ.λπ)
 2. Να καταγράψουν τα αδύνατα σημεία της πόλης και της περιοχής τους και να υποβάλλουν ή να υιοθετήσουν προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
Β.1 Τρόπος γραφής:
Με στοιχεία New Romans ή Calibri μεγέθους 11-12.

Γ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
Οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων  όλης της χώρας (Δημοσίων και Ιδιωτικών).

Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ -  ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ:
α) Μέχρι 2000 λέξεις  για μαθητές Γυμνασίων
β) Μέχρι 2.500 λέξεις για μαθητές Λυκείων.Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ – ΕΚΘΕΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:

Ημερομηνία κατάθεσης: Μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2018

Τα κείμενα/έργα θα υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας https://goo.gl/forms/mnN2KFXnsOCrBj6G3
 Κανένας άλλος τρόπος αποστολής δεν θα γίνει αποδεκτός. 
[Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται]

ΣΤ. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
Αλληλεγγύη, Άλση, ΑΜεΑ, Αστικό Περιβάλλον, Ατμοσφαιρική ρύπανση, Βιώσιμη Ανάπτυξη – 17 στόχοι ΟΗΕ,  Διαχείριση αστικών αποβλήτων,  Εξοικονόμηση ενέργειας, Καθαριότητα, Κλιματική αλλαγή, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Μουσική – Θέατρο Δρόμου, Οικοσυστήματα, Πάρκα, Πεζόδρομοι, Ποδηλατόδρομοι, Πολίτης, Πολιτισμός, Συνεργασία – Συνέργεια, Τοπική Ιστορία,  Χώροι συνεύρεσης (στέκια), Ψυχαγωγία.

Ζ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
«Να βγάλουμε τα παιδιά από την πρίζα» - Εναλλακτικές, Ερευνητικές, Δημιουργικές, Συνεργατικές ασχολίες - Επανασύνδεση με τη φύση – Γνωριμία με την πόλη και την τοπική  κοινωνία -  Προώθηση: των 17 στόχων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, των Ευρωπαϊκών και Εθνικών στόχων για το αστικό περιβάλλον και τις βιώσιμες πόλεις.

Ζ.1. Ανάλυση του γενικού σκοπού – Πρακτική άσκηση/εφαρμογή:
Σκοπός του διαγωνισμού, είναι:


 • να αναδειχθούν κυρίως τα προβλήματα (αλλά και οι δυνατότητες)  του τοπικού περιβάλλοντος με στόχο να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και δημιουργίας και συγχρόνως προβληματισμού και διαλόγου,
 • να ευαισθητοποιηθούν οι σημερινοί μαθητές  για το τοπικό αλλά και  για το ευρύτερο περιβάλλον καθώς και για τα προβλήματα (περιβαλλοντικά και κοινωνικά) που βιώνουμε καθημερινά,  
 • να ενεργοποιήσουν τους μαθητές στην αναζήτηση λύσεων για να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω αναλαμβάνοντας δράση για βελτίωση της ποιότητας ζωής τους στη προοπτική της βιωσιμότητας,
 • οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης του περιβάλλοντός τους και «κριτική ματιά», που είναι απαραίτητη για την ανάληψη δράσεων ως ενεργοί πολίτες που έχουν δικαίωμα να ζουν σε συνθήκες βιωσιμότητας,
 • να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να εκφραστούν με ποικίλους δημιουργικούς τρόπους, να συνεργαστούν και να αναδείξουν τα ταλέντα τους.

Η. ΒΡΑΒΕΙΑ
 1. Βεβαίωση συμμετοχής σε όσους μαθητές συμμετέχουν στο διαγωνισμό (σε αρχείο για εκτύπωση από τους συμμετέχοντες),
 2. Βεβαίωση συμμετοχής σε όσα σχολεία οι μαθητές τους συμμετέχουν στο διαγωνισμό (σε αρχείο για εκτύπωση από τα σχολεία),
 3. Βράβευση - Απονομή Αναμνηστικών Πλακετών σε δύο κατηγορίες:
 • Κατηγορία Α. Γυμνάσια -στους τρεις πρώτους μαθητές,
 • Κατηγορία Β. Λύκεια - στους τρεις πρώτους μαθητές,
     4. Έκδοση e-book με τα 6 βραβευμένα κείμενα (3 ανά κατηγορία)

Ι. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Θα οριστεί από την οργανωτική επιτροπή. Θα αποτελείται από επτά μέλη διαφορετικών ειδικοτήτων (π.χ. Περιβαλλοντολόγο, εκπρόσωπο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαιδευτικό κ.ά)

ΙΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:
 1. 17 στόχοι του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=71
 2. ΥΠΕΝ: Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=927&language=el-GR
 3. ΥΠΕΝ: Χωροταξία και Αστικό Περιβάλλον http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=228&language=el-GR
 4. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Αστικό Περιβάλλον και ειδικότερα το 7Ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον [http://ec.europa.eu/environment/action-programme/ - http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/el.pdf]
 5. Η  Έκθεση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος «Αστική προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος στην Ευρώπη, 2016 - Μετασχηματισμός πόλεων σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα». (Urban adaptation to climate change in Europe 2016 — Transforming cities in a changing climate) http://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-2016
6.       Η Αθήνα 66η στη σειρά, σύμφωνα με το Δείκτη Βιώσιμων Πόλεων 2016 που δημοσίευσε η Arcadis (Επιμέρους Δείκτες: Κοινωνική, Περιβαλλοντική, Οικονομική Βιωσιμότητα)| The Sustainable Cities Index. https://www.arcadis.com/en/global/our-perspectives/sustainable-cities-index-2016/
7.       TO 90% των ανθρώπων που κατοικεί στις πόλεις δεν αναπνέει καθαρό αέρα!!! | COP22 από τα καλά λόγια να περάσουμε στις πράξεις  https://naturefriends-gr.blogspot.gr/2016/11/to-90-cop22.html
8.       Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων, 31 Οκτωβρίου http://www.un.org/en/events/citiesday

ΙΒ. Οργανωτική Επιτροπή - Πληροφορίες για το Μαθητικό Διαγωνισμό
Τώνια Φώτη | Κώστας Φωτεινάκης  | Σοφία Ψαρού -  Δημητρίου

Εγγράφως - Mail: naturefriendsgreece@gmail.com 


Τηλ. 215 5257408

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Ολοκληρώθηκε η εκστρατεία ΣΩΣΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ - PEOPL4SOIL | Περισσότεροι από 200.000 Ευρωπαίοι πολίτες καλούν την Ε.Ε. να προστατέψει το έδαφος!

Περισσότεροι από 200.000 Ευρωπαίοι πολίτες υπέγραψαν τη διαμαρτυρία που καλεί την Ε.Ε. να προστατέψει το έδαφος!

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece ως εθνικός συντονιστής συνέβαλε, παρ΄ όλες τις αντιξοότητες και τις προτεραιότητες που έχει η Ελληνική κοινωνία, να ενημερώσει, να συντονίσει την εκστρατεία στη χώρα μας, ζητώντας μαζί με εκατοντάδες οργανώσεις της Ευρώπης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει ένα κοινό πλαίσιο για την προστασία του εδάφους που πρέπει να εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη. [ΤΟ κείμενο προς υπογραφή ΕΔΩ]

Μαζί με τους ΦτΦ στην εκστρατεία συμμετείχαν: ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Αττικής, Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου, ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου, Οικολογική Ομάδα Ροδόπης κ.ά.

Ευχαριστούμε όλους όσοι υπόγραψαν το κείμενο της εκστρατείας αλλά και εκείνους που συνέβαλαν στην προβολή της, να μεταφραστούν κείμενα κ.ά.

Η εκστρατεία ολοκληρώθηκε, ο αγώνας όμως για την προστασία του εδάφους συνεχίζεται. Η εκστρατεία ήταν παράλληλα μια ευκαιρία να συντονιστούν 500 οργανώσεις για να προετοιμάσουν και να υποβάλλουν ένα κοινό αίτημα, την προστασία του εδάφους. Εκτός τη συλλογή των υπογραφών, την ενημέρωση και την ανάδειξη της αξίας του εδάφους, η εκστρατεία PEOPLE4SOIL αποτελεί και μια παρακαταθήκη για επόμενες κοινές ευρωπαϊκές εκστρατείες για περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα.
  
[θα ακολουθήσει Δελτίο Τύπου Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών People4Soil]


Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21 Σεπτεμβρίου 2017: α) Προσωρινή εφαρμογή της CETA β) Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης - Η Συνθήκη πλήρους απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων αρχίζει να υπογράφεται στον ΟΗΕ γ) Έναρξη του 18ου Συνέδριο Διεθνούς Ένωσης Πολιτικής Υγείας δ) Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς ένα θάνατο στο δρόμο


Σας ενημερώνουμε με τίτλους ειδήσεων για ορισμένα σημαντικά θέματα τα οποία ελάχιστα ή καθόλου απασχολούν τα ΜΜΕ και γενικότερα την καταναλωτική κοινωνία.

Αρχίζει σήμερα η προσωρινή εφαρμογή της CETA, ωστόσο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη οι αντιστάσεις συνεχίζονται και ο συντονισμός μεταξύ των φορέων, των κινημάτων πολιτών κ.λπ. αναβαθμίζεται. Περισσότερα ΕΔΩ ΕΔΩ ΕΔΩ ΕΔΩ.


Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης σήμερα σ΄ έναν κόσμο που σπαράζεται από πολέμους αλλά και απειλές. Σήμερα όμως αρχίζει να υπογράφεται στον ΟΗΕ η Συνθήκη πλήρους απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων. Η Ελλάδα πάντα απούσα "στρίβειν" δια της αποχής. Περισσότερα ΕΔΩ.


Έναρξη του 18ου Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Πολιτικής Υγείας | European health policies in the era of capitalist crisis and restructuring | Naturefriends Greece supports the XVIII Conference of the International Association of Health Policy in Europe, 21-24 September 2017, Thessaloniki-Greece.
Περισσότερα ΕΔΩ.


ΣΗΜΕΡΑ: Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς ΕΝΑΝ θάνατο στο δρόμο! Στην Ελλάδα δεν πάμε καθόλου καλά. Εκατοντάδες τροχαία δυστυχήματα, τραυματισμοί, δράματα... Ελάχιστοι εργάζονται με συνέπεια και με ολιστικό τρόπο για την οδική ασφάλεια στη χώρα μας, μεταξύ αυτών ο Πανελλήνιος Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα, ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ κ.ά.
Περισσότερα ΕΔΩ ΕΔΩ ΕΔΩ.

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ: 21 Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε ισχύ η προσωρινή εφαρμογή της CETA | Εμείς τι κάνουμε;

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece
Ανθέων 72, 12461 | Mail: naturefriendsgreece@gmail.com  - Τηλ. FAX: 215 5257408
Καταστατικό, Ειρηνοδικείο Αθηνών Α.Μ. 30425  | ΑΦΜ:997557187, ΔΟΥ Αιγάλεω

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19.09.2017

21 Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε ισχύ η προσωρινή εφαρμογή της CETA | Εμείς τι κάνουμε;


Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε ισχύ η προσωρινή εφαρμογή του μεγαλύτερου μέρους της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης, CETA, παρά τις τεκμηριωμένες και μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις στην Ευρώπη και στη χώρα μας.

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece εκτιμά ότι ακόμα και με την προσωρινή εφαρμογή της CETA υπάρχουν περιθώρια αντιστάσεων της κοινωνίας των πολιτών, των περιβαλλοντικών και καταναλωτικών οργανώσεων, των εργαζομένων και των αγροτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κάθε πολίτη, έτσι ώστε τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών της Ε.Ε. – έστω και ένα αρκεί - να μη ψηφίσουν την εφαρμογή της.

Η εφαρμογή της CETA θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία, στο περιβάλλον, στη δημοκρατία, στην παραγωγή – διάθεση των αγροτικών προϊόντων και στην ασφάλεια τροφίμων. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα οι επιπτώσεις θα είναι ακόμα δυσμενέστερες λόγω της εξαίρεσης από τη συμφωνία πολλών εκ των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) μεταξύ των οποίων αίρεται και η προστασία της φέτας. Επιπρόσθετα η εφαρμογή της CETA θα δώσει μια ακόμα δυνατότητα στον Καναδά και στην Eldorado Gold να εκβιάζουν και να επιβάλλουν τους όρους τους, περιφρονώντας της κοινωνικές αντιδράσεις και τους περιβαλλοντικούς νόμους της χώρας μας, για τη συνέχιση των εργασιών εξόρυξης χρυσού στις Σκουριές – Χαλκιδικής.

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece υιοθετεί τις προτάσεις που κατέθεσε η Πρωτοβουλία «STOP TTIP CETA TiSA Ελλάδας» προς τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ. Νικόλαο Βούτση: 
α)Να συγκαλέσει την Ειδική Επιτροπή της Βουλής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες, 
β)Το Ελληνικό Κοινοβούλιο να πάρει θέση για την πρόσφατη προσφυγή του Βελγίου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το Σύστημα Εταιρικής Επιδιαιτησίας (ICS),
γ)Να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της CETA στην Ελλάδα, πριν κληθεί η Ελληνική Βουλή να πάρει θέση επί της συμφωνίας CETA.

Οι ΦτΦ εκτιμούν ότι η πολιτική της Ε.Ε. αλλά και του διεθνούς εμπορίου πρέπει να αλλάξει, να βασίζεται πραγματικά στους 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ, στην αλληλεγγύη και στις αρχές του δίκαιου εμπορίου, στην προστασία των εθνικών οικονομιών από τις πολυεθνικές, στη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και στο σεβασμό προς τον άνθρωπο και στη φύση.

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece προσυπογράφει τις θέσεις δεκάδων φορέων και κινημάτων απ’ όλο τον κόσμο, για ένα δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο, που δεν θα καταδυναστεύει τους λαούς. Οι θέσεις αυτές θα παρουσιαστούν με αφορμή την 11η Υπουργική Συνδιάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που θα πραγματοποιηθεί στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, 10 – 13 Δεκεμβρίου 2017. 

(Οι θέσεις θα παρουσιαστούν με νεότερο Δελτίο Τύπου των ΦτΦ)


Το Ελληνικό Δίκτυο «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»/Naturefriends Greece, έχει νομική μορφή σωματείου, ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς  Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). Στους NFI  http://www.nfi.at συμμετέχουν 45  οργανώσεις απ΄ όλο τον κόσμο. 
Οι ΦτΦ/NFGR α) Είναι εθνικοί συντονιστές της εκστρατείας people4soil για να χαρακτηριστεί το έδαφος κοινό αγαθό β) Συμμετέχουν στο Διεθνές Κίνημα για το δίκαιο εμπόριο Our World Is Not For Sale και στην Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA γ) Συμμετέχουν στο   Δίκτυο UNITED κατά του εθνικισμού, ρατσισμού, φασισμού και της υποστήριξης των μεταναστών και των προσφύγων δ) Είναι σωματείο καταχωρημένο στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού με  ΑΜ 3358 ε) Έχουν υιοθετήσει τη «Διακήρυξη των Βάσκων  - Νέες Πορείες για τις Πόλεις και τις Κωμοπόλεις της Ευρώπης - Για τη δημιουργία παραγωγικών, βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων για μια Ευρώπη ευημερίας και ανεκτικότητας».

Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

Η HELMEPA διευκρινίζει την εθελοντική αποστολή της | Απάντηση στο Δελτίο Τύπου των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ


Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα "Μεγάλης κλίμακας θαλάσσια ρύπανση από τη βύθιση του πλοίου AGIA ZONI II | Να αναλάβει το κόστος του καθαρισμού η Ένωση των Ελλήνων Πλοιοκτητών γνωστή ως HELMEPA".(13.09.2017 ΕΔΩ). 

Από την Γραμματεία της HELMEPA λάβαμε α) απαντητική επιστολή με θέμα  "Η HELMEPA διευκρινίζει την εθελοντική αποστολή της" β) Δελτίο Τύπου με το οποίο "αναβάλλει τους εθελοντικούς καθαρισμούς στις ακτές της Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εκστρατείας Εθελοντικών Καθαρισμών Ακτών μεταξύ 16 Σεπτεμβρίου και 16 Οκτωβρίου." (διαβάστε και τα δύο θέματα στο site της HELMPEPA ΕΔΩ).

Οι ΦτΦ, συναισθανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης που προέκυψε από τη βύθιση του AGIA ZONI II και τη ρύπανση του Σαρωνικού, δεν θα σχολιάσει την απαντητική επιστολή της  HELMEPA, ωστόσο παραμένουν στην αρχική τους θέση με μια επέκταση της πρότασης "Να αναλάβει το κόστος του καθαρισμού η  HELMEPA ή η Ένωση των Ελλήνων Πλοιοκτητών" στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης."

-----------------------
Η HELMEPA διευκρινίζει την εθελοντική αποστολή της (15.09.2017)

Με αφορμή Δελτίο Τύπου της οργάνωσης «Φίλοι της Φύσης» σχετικά με την πρόσφατη ρύπανση στο Σαρωνικό το οποίο αναδημοσιεύεται και προτείνει η HELMEPA, η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, να αναλάβει τον καθαρισμό των ακτών και το κόστος του, απαντάμε με τα ακόλουθα.

Το πλοίο "ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ" δεν είναι μέλος της HELMEPA.

Όπως αναφέρουμε στο Δελτίο Τύπου που εκδώσαμε, αποστολή της HELMEPA, εθελοντικό και μη κερδοσκοπικό Σωματείο, είναι η πρόληψη της ρύπανσης και όχι η απορρύπανση, η οποία αποτελεί εθνική υποχρέωση σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ο σκοπός της HELMEPA στα 35 χρόνια λειτουργίας της είναι να αποτρέψει ρύπανση από πλοία, καλλιεργώντας στους ανθρώπους της ναυτιλίας που συμμετέχουν εθελοντικά στις πρωτοβουλίες της, αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση, με κάθε μέσο πληροφόρησης και επιμόρφωσης. Αυτό αναφέρει ρητά η Ιδρυτική Διακήρυξη Εθελοντικής Δέσμευσης του 1982 (www.helmepa.gr), που υπέγραψαν ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, εκπρόσωποι της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και 5 διεθνών οργανισμών αλλά και το Καταστατικό του Σωματείου.

Έτσι, από το 1983 μέχρι τώρα, τα ετήσια επιμορφωτικά προγράμματα της HELMEPA έχουν παρακολουθήσει πάνω από 16.000 Έλληνες αξιωματικοί ΕΝ, οι οποίοι εξασκούνται στην ασφαλή λειτουργία του πλοίου σε προσομοιωτή Γέφυρας που η HELMEPA διαθέτει.

Το περιβαλλοντικό μήνυμα «Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές» δεν είναι διαφήμιση όπως αναφέρεται, αλλά κοινωνικό μήνυμα που προβάλλεται δωρεάν από το 1986 μέχρι σήμερα με άδεια κάθε χρόνο του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου.

Με άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που από το 1993 εκδίδει κάθε χρόνο, το εθελοντικό μας πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA» έχει προσφέρει δωρεάν περιβαλλοντική εκπαίδευση σε πάνω από 100.000 μαθητές ηλικίας 5-13 ετών σε όλη την Ελλάδα. Οι μαθητές εκτελούν περιβαλλοντικές δράσεις με την καθοδήγηση χιλιάδων εθελοντών εκπαιδευτικών.

Οι καθαρισμοί των ακτών από απορρίμματα, τους οποίους αναφέρουν «οι Φίλοι της Φύσης», έχουν συμβολικό χαρακτήρα με στόχο να αναδείξουν την προσωπική μας ευθύνη. Πρόκειται για τις ετήσιες «Παγκόσμια Εκστρατεία Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών» κάθε Σεπτέμβριο και «Ευρωπαϊκή Ημέρα Καθαρισμού» κάθε Μάιο, πρωτοβουλίες τις οποίες συντονίζει η HELMEPA στην Ελλάδα επί 25 και 4 χρόνια αντίστοιχα. Για την ασφάλεια των εθελοντών, μικρών και μεγάλων, αναβάλαμε αυτές τις δράσεις στις δυτικές ακτές της Αττικής μέχρι την πλήρη απορρύπανση τους.

Η οικονομική υποστήριξη του έργου της HELMEPA προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από τις ετήσιες εισφορές και δωρεές των μελών της πλοίων, εταιρειών και οργανισμών (σύνολο 574). Οι 13.500 ναυτικοί μέλη δεν καταβάλλουν εισφορά και είναι αυτοί που εθελοντικά κάνουν πράξη το σκοπό της HELMEPA πάνω στα ποντοπόρα πλοία-μέλη σε όλα τα πλάτη και μήκη της Γής.

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Μεγάλης κλίμακας θαλάσσια ρύπανση από τη βύθιση του πλοίου AGIA ZONI II | Να αναλάβει το κόστος του καθαρισμού η Ένωση των Ελλήνων Πλοιοκτητών γνωστή ως HELMEPA : «ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ - ΟΧΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ – ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΕΣ»ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece
Ανθέων 72, 12461 | Mail: naturefriendsgreece@gmail.com | Τηλ. FAX: 215 5257408


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13/9/2017

 • Μεγάλης κλίμακας θαλάσσια ρύπανση από τη βύθιση του πλοίου AGIA ZONI II στο Σαρωνικό [Σελήνια Σαλαμίνας – Πειραιά μέχρι Ελληνικό κ.ά]
 • Να αναλάβει το κόστος του καθαρισμού η Ένωση των Ελλήνων Πλοιοκτητών γνωστή ως HELMEPA : «ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ - ΟΧΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ – ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΕΣ»

Η μεγάλη κλίμακας θαλάσσια ρύπανση στο Σαρωνικό που προκλήθηκε από τη βύθιση του πλοίου AGIA ZONI II (10 Σεπτεμβρίου 2017), Ελληνικής πλοιοκτησίας, είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα από τα ΜΜΕ, τις ανακοινώσεις, τα Δελτία Τύπου κ.λπ.
Σήμερα 13 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος των ΦτΦ Κώστας Φωτεινάκης, και ο Γραμματέας του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Ψιλής Άμμου Σαλαμίνας, επισκέφτηκαν την ευρύτερη περιοχή των Σεληνίων (από τα Σελήνια μέχρι και τον Τύμβο Σαλαμινομάχων) και διαπίστωσαν:
 • τη μεγάλη έκταση και βαριά ρύπανση των ακτών,
 • τη συλλογή και την απομάκρυνση των ρύπων (μαζούτ) στην ακτή της εισόδου της πόλης των Σεληνίων,
 • καμία εργασία στις πιο απομακρυσμένες από το κέντρο των Σεληνίων ακτές, εκτός από την τοποθέτηση προστατευτικού φράγματος.
Με τους ρυθμούς συλλογής και απομάκρυνσης των πετρελαιοειδών που είδαμε, την έκταση και τη βαρύτητα της ρύπανσης, θεωρούμε μη ρεαλιστική την εκτίμηση των εμπλεκομένων, ότι  ο καθαρισμός των ακτών στην περιοχή της Σαλαμίνας,  θα έχει ολοκληρωθεί σε ένα μήνα, όπως επικαλέστηκε σήμερα στη σύσκεψη ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας κ.Καλαματιανός

Οι προτάσεις  του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece στην παρούσα φάση για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης είναι:
1.      Να ενισχυθούν οι δυνάμεις και τα μέσα συλλογής και απομάκρυνσης των ρύπων, το συντομότερο δυνατόν και πάντως πριν από τις βροχές,
2.       Το κόστος του καθαρισμού να το αναλάβει (ή να συμβάλλει σημαντικά) η γνωστή HELMEPA, τη γνωρίζουμε όλοι από τη διαφήμιση με το γλάρο «ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ -  ΟΧΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ – ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΕΣ», η οποία είναι ένας οργανισμός των Ελλήνων Πλοιοκτητών «για την προστασία των θαλασσών από τη ρύπανση των πλοίων»,
3.       Η έναρξη της Παγκόσμιας Εκστρατείας για τον καθαρισμό των ακτών, 16 Σεπτεμβρίου, ας ξεκινήσει από τη ΗELMEPA, με τη δέσμευση ότι θα  συνδράμει στο έργο καθαρισμού που προκάλεσε το ελληνικής πλοιοκτησίας χημικό τάνκερ AGIA ZONI II, και θα αναλάβει το κόστος. 


Προσπάθειες συλλογής μαζούτ στην ακτή, στην είσοδο της πόλης των Σεληνίων - Σαλαμίνας 

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Σκουριές - Θεσσαλονίκη: ένας καρκίνος δρόμος


[Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece έχει πάρει σαφή θέση από την έναρξη των αντιστάσεων  για την εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική: Είμαστε αντίθετοι με την εξόρυξη στις Σκουριές όχι μόνο για περιβαλλοντικούς λόγους αλλά και για λόγους υγείας, οικονομίας, φοροαποφυγής, δημοκρατίας κ.ά. 

Διαβάστε ΕΔΩ το φυλλάδιο των ΦτΦ με θέμα:  "Ο μηχανισμός διαιτησίας στις εμπορικές συμφωνίες TTIP & CETA: Απειλή για τις τοπικές κοινωνίες και τον αγώνα ενάντια στις εξορύξεις χρυσού | The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Investor State Dispute Settlement, a threat to the local communities and the struggle against gold mining"

Την περίοδο αυτή που έχει "ανοίξει" ξανά η συζήτηση με την τρίτη κατά σειρά εκβιαστική απειλή της Eldorado Gold ότι θα αναστείλει τις επενδύσεις της στην Ελλάδα επανερχόμαστε παρουσιάζοντας την έκθεση του Κοινωνικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης με θέμα: Σκουριές - "Θεσσαλονίκη: ένας καρκίνος δρόμος". Απολαύστε την
------------------------
Σκουριές - Θεσσαλονίκη: ένας καρκίνος δρόμος

Οι «Σκουριές» είναι το Μεγάλο Κακό που αρνούμαστε να ακούσουμε, να δούμε και να σκεφτούμε, ελπίζοντας ότι δεν συμβαίνει. Οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας σωπαίνουν, οι ιατρικοί σύλλογοι δεν μιλάνε, ούτε οι ιατρικές σχολές λένε κάτι και τα ΜΜΕ αποσιωπούν το τι συμβαίνει εκεί. Η εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική ωστόσο προετοιμάζεται και πολύ σύντομα θα είναι πραγματικότητα. Υπάρχουν ήδη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από το παλιό, μικρό, υπόγειο μεταλλείο στο Μαντέμ Λάκκο – Μαύρες Πέτρες, που βγάζει μόλυβδο και ψευδάργυρο. Μαζί με το νέο μεγάλης κλίμακας επιφανειακό μεταλλείο στις Σκουριές και την τεράστια υπόγεια επέκταση του μεταλλείου στην Ολυμπιάδα, θα αποτελέσουν μια τεράστιου μεγέθους επέμβαση στο ζωτικό μας χώρο.Η εξόρυξη προχωρά και εμείς οδεύουμε κουφοί, τυφλοί και αμέτοχοι, χωρίς αντίσταση, σε ένα μέλλον με βαριά ρύπανση και υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής. Η ιατρική έρευνα μιλάει για αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Όσοι ακόμα υποστηρίζουν την «επένδυση» ως καλό για τον τόπο, αν εξαιρέσουμε τους εργαζόμενους, που πιθανόν τους κινεί η απελπισία που δημιούργησε η κρίση, είναι ή τραγικά αφελείς ή πληρωμένοι.

Μέσα σε αυτή τη συνθήκη της εκτεταμένης άρνησης μπροστά στο Κακό, το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης αποφάσισε να πληροφορεί το κόσμο για τους κινδύνους που δημιουργεί η εξόρυξη για την υγεία και τη ζωή.

Αυτοί που πρωτίστως υφίστανται τις επιπτώσεις είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία.Έχει διεθνώς αποδειχτεί ότι έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής και εμφανίζουν συχνότερα από το γενικό πληθυσμό καρκίνο της τραχείας και των βρόγχων, του πνεύμονα, του στομάχου και του ήπατος. Εμφανίζουν επίσης πνευμονική φυματίωση, πυριτίαση, νοσήματα του αίματος, του δέρματος και του μυοσκελετικού συστήματος. Εκτεθειμένοι στους κινδύνους είναι φυσικά και οι κάτοικοι των περιοχών όπου γίνονται οι εξορύξεις, αλλά και πληθυσμοί μακριά από αυτές αφού οι εξορύξεις ρυπαίνουν τον αέρα, το νερό, τη θάλασσα, το έδαφος, τα φυτά και τα ζώα, και τοξικά στοιχεία μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα.

Ο Αέρας
Στην επιφανειακή εξόρυξη στις Σκουριές, οι εκρήξεις (4-6 τόνοι εκρηκτικών την ημέρα) θα εκτινάσσουν σκόνη που περιέχει βαρέα μέταλλα, τοξικά για τον άνθρωπο, τα φυτά και τα ζώα, σε τεράστιο ύψος (800-1000μ). Η ποσότητα της τοξικής σκόνης, μόνο από το επιφανειακό όρυγμα υπολογίζεται σε 1000 τόνους περίπου την ώρα και θα διασπείρετε ανεξέλεγκτα, ανάλογα με την διεύθυνση και την ένταση του ανέμου, σε μεγάλες περιοχές –της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και ακόμη μακρύτερα. Η σκόνη της εξόρυξης θα προστίθεται στη σκόνη από τους χώρους απόθεσης των δεκάδων εκατομμυρίων τόνων τοξικών αποβλήτων και από τα τρία μεταλλεία.

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

18ο Συνέδριο Διεθνούς Ένωσης Πολιτικής Υγείας | European health policies in the era of capitalist crisis and restructuring | Naturefriends Greece supports the XVIII Conference of the International Association of Health Policy in Europe, 21-24 September 2017, Thessaloniki-Greece |

Read More HERE | The preliminary programme here 

Naturefriends Greece:
a) supports the XVIII Conference  
b) will take part at Round table discussion V: Ecology and public health with the presentation of the subject "Environment and Health - The Case of the Fyli Landfill" 
(Saturday 23rd September, 14:00 hrs) 

International Association of Health Policy | THEME of XVIII Conference 
"European health policies in the era of capitalist crisis and restructuring."

The International Association of Health Policy in Europe in collaboration with Aristotle University of Thessaloniki and Queen Mary University of London are inviting you to the XVIII IAHPE Conference that will be held in Thessaloniki on the 21st until the 24th September 2017.


Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece 
στηρίζει το συνέδριο και συμμετέχει στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα "Οικολογία και Δημόσια Υγεία",  στο οποίο θα παρουσιάσει την εισήγηση 
"Περιβάλλον και Υγεία – Η περίπτωση του ΧΥΤΑ Φυλής" 
(Σάββατο 23.09.2017, 14:00)

Το θέμα του 18ου συνεδρίου Διεθνούς Ένωσης Πολιτικής Υγείας (ΙΑΗPE) είναι:
«Ευρωπαϊκές πολιτικές για την υγεία στην εποχή της κρίσης και της αναδιάρθρωσης του καπιταλισμού»

Περισσότερα για το συνέδριο ΕΔΩ και για το αρχικό πρόγραμμα ΕΔΩ.

Ακόμα περισσότερα στα Ελληνικά ΕΔΩ.

Δελτίο Τύπου ΕΔΩ

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece: "Η δυσοσμία από τα ΕΛΠΕ και το φακέλωμα είναι πολιτικά φαινόμενα"


Ανθέων 72, 12461 | Mail: naturefriendsgreece@gmail.com – xpolis@gmail.com| Τηλ. FAX: 215 5257408
Καταστατικό, Ειρηνοδικείο Αθηνών Α.Μ. 30425  | ΑΦΜ:997557187, ΔΟΥ Αιγάλεω

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8/9/2017

«Η δυσοσμία  από τα ΕΛΠΕ και το φακέλωμα είναι πολιτικά φαινόμενα»

Απόσπασμα από την έκθεση, σελίδα 19, της oneteam για τα ΕΛΠΕ:
«Η Αναπνοή είναι Δικαίωμα» μετρούσε 3.572 μέλη -  Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από…»

Με αφορμή την πολιτική και επιχειρηματική «δυσοσμία» - φακέλωμα πολιτών, που αναδύεται ταυτόχρονα και παράλληλα με τη δυσοσμία που προέρχεται από τις τρεις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στη Δυτική Θεσσαλονίκη (Δήμος Κορδελιού – Εύοσμου) και στη Δυτική Αττική (Ελευσίνα – Ασπρόπυργο), για να καλύψει τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες πολιτών, φορέων, πρωτοβουλιών, το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece δηλώνει τα εξής:

1. Επιβεβαιώνεται από τις καταγγελίες ότι υπάρχει διαχρονικά δυσοσμία προερχόμενη από τις τρεις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στο Κορδελιό – Εύοσμο Θεσσαλονίκης, Ελευσίνα και Ασπρόπυργο. [«Τυχαίο – Όχι, δεν νομίζω;»)

2. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες και καταγγελίες πολιτών, φορέων, πρωτοβουλιών από διαφορετικές περιοχές της χώρας για την αναδυόμενη δυσοσμία από τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ. Διαμαρτυρίες και κινήματα πολιτών που καταγράφονται λεπτομερώς στη Θεσσαλονίκη π.χ. στη σελίδα 19 αναφέρει η έκθεση της oneteam για τα ΕΛΠΕ: «Η Αναπνοή είναι Δικαίωμα» μετρούσε 3.572 μέλη - Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από…»

3. Παρά τις υπεύθυνες καταγγελίες που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια, επωνύμως και εγγράφως, και που στηρίζονται με φωτογραφίες, συγκεκριμένες ημέρες και ώρες όπου καταγράφεται η δυσοσμία, δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο τόσο από τα ΕΛΠΕ όσο και από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας (Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος κ.ά). Στην περιοχή της Δυτικής Αθήνα καταγγελίες για τη δυσοσμία έχουν κάνει ECOELEUSIS, Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ κ.ά.

4. Τα ΕΛΠΕ μετά το σάλο που προκάλεσε η δημοσίευση της έρευνας ισχυρίζονται ότι «Το φερόμενο ως κείμενο των ΕΛΠΕ δεν αποτελεί κείμενο του Ομίλου, αλλά εσωτερικό κείμενο εργασίας γνωστής εταιρείας παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας (σ.σ. oneteam), στην οποία ανατέθηκε η εκπόνηση πρότασης για ένα «ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσέγγισης της τοπικής κοινωνίας και ενημέρωσης της κοινής γνώμης», το οποίο επρόκειτο να παραδοθεί στον Όμιλο στις 31 Οκτωβρίου». 
Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ αντικρούουν τον ισχυρισμό των ΕΛΠΕ γιατί α) Η έκθεση της εταιρείας επικοινωνίας oneteam, 105 σελίδων, έχει στην πρώτη σελίδα το λογότυπο των ΕΛΠΕ β) Είναι πάγια τακτική ο αναθέτων μια έρευνα (εδώ τα ΕΛΠΕ) στον ανάδοχο (εδώ εταιρεία oneteam), να δίνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τα μέσα, τον χρόνο, τον τόπο, το δείγμα και την αξιοποίηση στοιχείων, και τέλος να παρακολουθεί τα στάδια διεξαγωγής της έρευνας, μέσω περιοδικών εκθέσεων προόδου (progress report). Για τους λόγους αυτούς, δεν δεχόμαστε τους ισχυρισμούς των ΕΛΠΕ ότι «δεν έχει παραδοθεί το κείμενο στον Όμιλο».

5. Τα ΕΛΠΕ θα πρέπει να επανεξετάσουν την πολιτική τους, όχι χρησιμοποιώντας μέσα «για τη φθορά των συνειδήσεων», αλλά λαμβάνοντας όλα τα προληπτικά μέσα για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια της εργασίας και της υγείας των εργαζομένων και των κατοίκων των περιοχών που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις τους.

6. Η Κυβέρνηση πρέπει να στελεχώσει την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, να την εξοπλίσει και να επιμορφώσει τα στελέχη της. Η ΕΥΕΠ θα πρέπει να διαθέτει τα μέσα αλλά και να έχει τις σωστές πολιτικές κατευθύνσεις από το ΥΠΕΝ, για να παίξει το ρόλο της.

7. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι σύλλογοι των περιοχών όπου υπάρχουν οι εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ, οφείλουν να πάρουν θέση με γνώμονα την προστασία των κατοίκων και του περιβάλλοντος και να απεξαρτηθούν από τις χορηγίες και τις δωρεές.

8. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση (Σεπτέμβριος 2017) του Corporate Europe Observatory/COE and Lobby Control «τα εταιρικά λόμπι και οι δεξαμενές σκέψεις έχουν προχωρήσει σε συντονισμένη επίθεση σε όσους αντιτίθεται στα επιχειρηματικά συμφέροντα». Αν και η έκθεση του COE αναφέρεται κυρίως στις εμπορικές συμφωνίες CETA TiSA, τα συμπεράσματά της ισχύουν και στην περίπτωση των ΕΛΠΕ.

------------------------
Το Ελληνικό Δίκτυο «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»/Naturefriends Greece, έχει νομική μορφή σωματείου, ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς  Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). Στους NFI  http://www.nfi.at συμμετέχουν 45  οργανώσεις απ΄ όλο τον κόσμο. 
Οι ΦτΦ/NFGR α) Είναι εθνικοί συντονιστές της εκστρατείας people4soil για να χαρακτηριστεί το έδαφος κοινό αγαθό β) Συμμετέχουν στο Διεθνές Κίνημα για το δίκαιο εμπόριο Our World Is Not For Sale και στην Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA γ) Συμμετέχουν στο   Δίκτυο UNITED κατά του εθνικισμού, ρατσισμού, φασισμού και της υποστήριξης των μεταναστών και των προσφύγων δ) Είναι σωματείο καταχωρημένο στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού με  ΑΜ 3358 ε) Έχουν υιοθετήσει τη «Διακήρυξη των Βάσκων - Νέες Πορείες για τις Πόλεις και τις Κωμοπόλεις της Ευρώπης - Για τη δημιουργία παραγωγικών, βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων για μια Ευρώπη ευημερίας και ανεκτικότητας».


Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 16 - 22 Σεπτεμβρίου | 2 Δράσεις και Εκδηλώσεις που συμμετέχουν οι ΦτΦ


Για τις θέσεις και τις προτάσεις του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece με θέμα "H ευχάριστη, οικονομική, ασφαλής, και οικολογική μετακίνηση στις πόλεις είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ"  διαβάστε [ΕΔΩ]

Οι ΦτΦ συμμετέχουν ή και διοργανώνουν τις εξής δράσεις:
 1. Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου: Συνδυασμός μετακίνησης - Προαστιακός και Πεζοπορία με το ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Αττικής [πληροφορίες ΕΔΩ
 2. Τετάρτη 20/9 - ώρα 8.00μ.μ: Εκδήλωση με θέμα "Βιώσιμες Πόλεις - Μέσα Μαζικής Μεταφοράς - Οχήματα με καθαρή ενέργεια" σε συνεργασία με τον ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου, Ανθέων 72, Χαϊδάρι (τηλ.215 5257408) [πληροφορίες ΕΔΩ]